Pyramid är ett fantastiskt hjälpmedel

Pyramid är ett fantastiskt hjälpmedel för allt ifrån order, lager, fakturering till vår egna tillverkning där vi med hjälp av systemet kan hålla koll på vad som skall produceras och när.

Att Pyramid säljs i moduler är bra för då kan man välja precis de delar som man har användning för och sedan utöka systemet efter behov. Pyramid växer med oss.

I de fall vi har önskemål som skiljer sig från standard Pyramid kan vi med hjälp av vår återförsäljare APPuru snabbt och enkelt göra för oss kundspecifika anpassningar vilket sparar mycket tid.

– Claes Myrén , VD