Vi sparar massor med tid

Vi säljer tapeter via svensk färgfackhandel och till agenter runt om i världen Pyramid hjälper oss med flödet av alla tapetartiklar så att vi levererar ut rätt batch nr till kunden. Systemet är flexibelt då vi med hjälp av Unikums återförsäljare kan lägga till tapetspecifik information på våra artiklar, som vi sedan automatiskt ”skickar” över till vår hemsida och e-handel. Våra kunder använder vår e-handel och våra säljare e-säljaren, vilket göra att våra ordrar kan gå direkt ut på lagret för att plockas och packas. Med stor hjälp av vår återförsäljare ser vi till att utnyttja Pyramid fullt ut, så att vi blir så effektiva som möjligt och kan lägga tid på rätt saker. Nu senast ställde vi om så att våra exportkunders alla fraktdokument går ut via Pyramid och LogTrade, vilket gör att vi sparar massor av tid.

– Åsa Hellman , Ekonomichef