Vi känner fullt förtroende och trygghet med Pyramid

Pyramid har funnits i bolaget sedan 1996 och affärssystemets flexibilitet gör att det har vuxit tillsammans med bolaget. Då Pyramid är uppbyggt i moduler så kan man lägga till det man behöver när man behöver det och detta tycker vi är en styrka. Att Pyramid klarat flera generationsskiften, från DOS, Windows och hela vägen till webbaserat visar vilken styrka programmet har och vi känner fullt förtroende och trygghet med Pyramid i framtiden.

– Marcus Hjalmarsson , Affärsutvecklare