Flexibilitet med Pyramid

Handelshuset Opex AB har sedan 1998 arbetat med affärssystemet Pyramid. Allt eftersom marknaden förändras och nya krav ställs på oss som distributör så är Pyramid just vad det heter, en plattform som går att utveckla modulvis. Vi har valt att samarbeta med APPuru som snabbt och på ett effektivt sätt hjälpt oss med uppgraderingar och justeringar som varit nödvändiga.

– Peter Sandell , VD