Pyramid är mer flexibelt än de system vi tidigare använt

Industriarmatur ARI-AB har använt Pyramid sedan årsskiftet 2004/2005. Vi tittade på flera andra system innan vi valde Pyramid. Pyramid var det system vi kände passade vår verksamhet bäst och med vilket vi kunde klara oss med standardversionen så långt som möjligt. Dessutom var det väldigt snyggt”, säger Lisa Hedström – Teamledare Back-office på Industriarmatur. ”Sedan vi börjat arbeta med Pyramid går det administrativa arbetet mycket snabbare och är mer effektivt. Den störta vinsten är att allt finns och görs i ett och samma system”. ”Pyramid är mer flexibelt än de system vi tidigare använt. Nu kan vi t ex göra egna statistiklistor och säljarna kan enklare göra säljbesök utifrån CRM-modulen. Innan hade vi ett separat säljstöd, men det fungerade inte tillfredsställande. Allt sedan starten 1977 har företaget som främsta mål att ha omsorg om varje detalj i processen: förfrågan, order, leverans. ”Det är inte bara vad vi levererar som är intressant utan framförallt hur vi genomför vårt uppdrag från rådgivning till slutbesiktning som är fokus”.

– Lisa Hedström , Teamledare/Back-office